fykologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 62. Ewa Kalinowska z promotorem - J. Z. Kadłubowską 63. Ryszard Bohr (Toruń) i Joanna Z. Kadłubowska podcz po promocji doktorskiej (UL, 05.1989) VI. Zjazdu Hydrobiologów Polskich; Olsztyn, 1964 64.11. Sympozjum Fykologiczne; Łódź, 1992; siedzą od lewej w pierwszym rzędzie: M. Kwiatkowska, J. Z. Kadlubows J. Siemińska (Kraków), R. Olaczek, w drugim rzędzie: B. i M. Rakowscy, K. Wołowski (Kraków), M. Luścińska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czyżewska, Krystyna, Hereźniak, Janusz (red.) 1996. 50 lat Polskiego Towarzystwa Botanicznego na Ziemi Łódzkiej, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.