fyllonit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wszystkie tekstury s. metamorficznych są zbite, masywne; mogą być one uporządkowane pod wpływem Przykładowy podział skał metamorficznych Rodzaj metamorfizmu Produkt metamorfizmu Kontaktowy (termiczny) Kinetyczny (dynamiczny) Regionalny łupki plamiste, hornfelsy, marmury kontaktowe kataklazyty, mylonity, fyllonity fyllity, łupki krystaliczne, kwarcyty, gnejsy, amfibolity, marmury, granulity, eklogity ciśnienia kierunkowego (—*• stress) lub bezładne, uwarunkowane ciśnieniem hydrostatycznym. Jakiekolwiek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.