fyrczeć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z tym zj awiskiem łączą się również formy oboczne wyrazów, które w języku literackim nie ma ją. wy mienionej wyżej grupy nagłosowej, lecz pojawia się ona właśnie na gruncie gwarowym w wyniku metatezy, np.: dergotać || drygotać, furczeć, furkać, furknąć8, także fyrczeć (gw. wyrczeć%), fyrkać || frukać, fruknąć, durszlak || druszlak, kierpce || krypcie, turbować się || trubować się, iurkawka || trukawka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.