gabinetowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niejsza, zrządza najgorsze skutki. Lecz i w doborze ministrów chciano zrobić niejaką kombinację, mają[c] wzgląd na Senat 1 członków Izby Poselskiej. Wydział interesów zagranicznych, który za najwyższy i najważniejszy uważano, jako mający cały system prowadzenia rzeczy publicznej gabinetowo, dostał się stronnictwu kaliskiemu, mianując ministrem Teodora Morawskiego, gdy dotąd realnym tego wydziału sternikiem był prezes rządu ks. A. C[zartoryski]. Wydziałem wojny mianowany ten, który przez prezesa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zwierkowski, Walenty 1973. Rys powstania, walki i działań Polaków 1830 i 1831 roku [...], Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.