gabinetowo-parlamentarny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podział na monarchie i republiki stosowany jest do czasów współczesnych; jednakże jego znaczenie w warunkach rządów gabinetowo-parlamentarnych zmalało. Większą uwagę zwraca się dziś na wzajemne relacje: organ wykonawczy — organ ustawodawczy. We współczesnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. (red.) 1982. Słownik filozofii marksistowskiej, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.