gablotka-stolik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ścisłej grupie apozycyjnej zachodzi interesujące zjawisko uzależnienia stosunków strukturalnych od linearnych, a mianowicie nadrzędnikiem dystrybucyjnym jest linearnie pierwszy człon, a podrzędnikiem — drugi. Zmiana pozycji linearnej, o ile jest możliwa, w’iąże się ze zmianą ich pozycji w hierarchii składniowej, por. Stolik-gablotka był sprzedany, i Gablotka-stolik była sprzedana, (zob. 2.4.2)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kallas, Krystyna 1980. Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim, Toruń : UMK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.