gabro-noryt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 989—990, 1125—1129, 1255, 1256. 1309, 1310, 1311 — denudacja 464 —, erozja 464—465 — głębinowe 444, 1125, 1126 — magmatyczne 842 — magmowe 173, 444, 453, 1125— 1127, 1128, 1129, 1309, 1310 — —, rodzina diorytu 1126 — —,— gabro-norytów 1127 — —,— granitu 1126 — —, — piroksenitów i perydotytów 1127 — —,— sjenitu 1126, 1127 — —,— szonkinitu i tcralitu 1127 — —, skały głębinowe (plutoniczne) 1125, 1126 — —. — wylewne (wulkaniczne)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.