gachostwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Etymologia niepewna. Wyraz utworzony według Witwickiego celem ośmieszenia manii cudzoziemszczyzny, panoszącej się na przełomie XVm—XIX w. Może podstawę dały niem. Lajjcrei 'błazeństwo, psota’, Löjflerei 'kokieteria, gachostwo’ : löjjeln 'wygłupiać •  się, błaznować, umizgać się’ (wyraz popularny w XVI—XVIII w.): löjfel 'głupiec, błazen’ < Lajje 'człowiek głupi, ograniczony, zarozumiały, goguś’ (o wyrazach niem.: Grimm DW VI 56—7, 1120—7,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sławski, Franciszek 1970-1974. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 4, Kraków : TMJP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.