gadalnia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na porządku dziennym spotyka się opinie, że elity polityczne zajmują się żonglerką słowną, zmieniają sejm w „gadalnię”9, posługują się językiem pomówień, oszczerstw, zmowy i kłótni10. Określenie elity implikuje posługiwanie się polszczyzną kulturalną, która wydaje się najbardziej odpowiadać kontaktom for6 Terminu „kontekst pragmatyczny” używamy w znaczeniu proponowanym przez T. A. van Dijka (Studies in the Pragmatics of Discourse, rozdz. IX: „Context and Cognition: Knowledge Frames and Speech Act Comprehension”; przekł. rosyjski w: Jazyk, poznanije, kommunikacija. Sbornik rabot, Moskwa 1989, s. 12-40)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.