gadget

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) No, właśnie zaczęło się bardzo ostrożne ograniczanie przydziału stali na produkcję tych otwieraczy i innych gadgetów (drobnych wynalazków ułatwiających życie). Czy więc mamy czekać przez okres pokolenia ? * Jeżeli Spengler twierdzi, że tysiąc lat potrzeba, aby z kultury narodziła się cywilizacja, to ile lat potrzeba, aby, odszedłszy od europejskiej kultury, dojść z powrotem od technokratycznej cywilizacji — tym razem do kultury własnej ? It is possible, but...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.