gadoptak

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1.1. 	Kryterium semantyczne Powszechny jest pogląd, że grupy składniowe mają w pełni kompozycyjną semantykę, podczas gdy znaczenie formacji morfologicznej nie jest prostą sumą znaczenia jej członów. O ile do interpretacji konstrukcji składniowych wystarczy użytkownikowi języka wiedza językowa, interpretacja formacji morfologicznych wymaga dodatkowej wiedzy pozajęzykowej (Kamp i Partee 1995). Przykładowo śpiewający ptak to ptak, który śpiewa, a z kolei gadoptak to albo ptak, który ma cechy gada, albo gad o ptasich cechach (Grzegorczykowa i Puzynina 1984). Preparat siarkowy to preparat zawierający siarkę, natomiast siarkowodór to ani siarkowy wodór, ani siarka wodorowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.