galeon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dwór czeka chciwie na każdorazowe przybycie galeonów. Gdy się spóźniają, król drży ze strachu, że wpadły w ręce korsarzy. Na tych wyśnionych statkach płynęły istotnie olbrzymie skarby. Galeony, które wiozły do Nowego Świata towary hiszpańskie, wartości 15—20 miljonów, zabierały w drogę podrzędne produkty amerykańskie za 40—60 miljonów, poza tern wiozły jeszcze złoto dla korony hiszpańskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blanco-Fombona, Rufino 1935. Zdobywcy Nowego Świata, przeł. E. Boyé, Warszawa : Bibljoteka Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.