gazik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) badań nad tą metodą udało się autorowi opracować dalsze jej uproszczenie, które umożliwia natychmiastowe ustalenie rozpoznania. Oto technika: należy przygotować 2% roztwór telurku potasu przez rozpuszczenie tego ciała w wodzie destylowanej w temperaturze 40° C; roztwór ten można przechowywać nie dłużej niż 30 dni po jege przygotowaniu; gazikiem zanurzonym do roztworu dotyka się błony, wzgl. wysięku w gardle; przy obecności zakażenia błonicą miejsca dotknięte gazikiem czernieją wyraźnie w ciągu 5—10 minut. Należy przy tym zachować szereg ostrożności, a więc nie dotykać powierzchni języka, która jest jedyną częścią śluzówki jamy ustnej, dającą wyżej opisany odczyn w warunkach normalnych; próba nie jest poza tym wykonalna w tych razach, gdy krótko przed zabiegiem płukano gardło wodą utlenioną, kw. gar...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.