genetywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pewne elementy znajdują się jakby na pograniczu między wskaźnikami i afiksami fleksyjnymi. Angielskie genetywne -’s to forma związana, może się jednak swobodnie łączyć zarówno z frazami (the Mayor of Boston?s liai), jak i z pojedynczymi wyrazami (John's hat). Pod tym względem przypomina ono japońskie /no/,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hockett, Charles F. 1968. Kurs językoznawstwa współczesnego, tłum. Z. Topolińska, M. Jurkowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.