genr

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a spójność tekstu”, K. Pisarkowa — „Pisemny akt mowy jako lekarstwo na konflikt”, J. Janus — „O pewnym wypadku polisemii”, M. R. Mayenowa — „O przecież i wyrazach podobnych”. Ponadto zgłoszono jeszcze następujące referaty, których autorzy nie przybyli: A. Wierzbicka — „«Genry» mowy”, Ju. Apresjan — „Struktura znaczenia jednostek języka”, E. Paduczewa — „O nieporozumieniach komunikacyjnych w Alicji w krainie czarów”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.