geoakustyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) emocjonalizm, m/ empiriokrytycyzm, m/ empiryzm, m/ endokrynologia, ż/ energetyzm, m/ energoelektryka, ż/ enologia, ż/ entomologia, ż/ enzymologia, ż/ epidemiologia, ż/ epigrafika, ż/ epigramat, m/ epika, ż/ epikureizm, m/ epistemologia, ż/ epistolografia, ż/ epopeja, ż/ epos, m/ ergologia, ż/ ergonomia, ż/ ergonomika, ż/ erystyka, ż/ eschatologia, ż/ eseistyka, ż/ esej, m/ esperanto, n/ estetyka, ż/ estezjologia, ż/ etiologia, ż/ etiopistyka, ż/ etnografia, ż/ etnolingwistyka, ż/ etnologia, ż/ etnonimia, ż/ etnopsychologia, ż/ etnososjologia, ż/ etologia, ż/ etruskologia, ż/ etyka, ż/ etymologia, ż/ eudajmonizm, m/ ewolucjonizm, m/ fabianizm, m/ fabulistyka, ż/ fagot, m/ faktografia, ż/ faktomontaż, m/ falansteryzm, m/ falsyfikacja, ż/ fałszerstwo, n/ farbiarstwo, n/ farmacja, ż/ farmakodynamika, ż/ farmakognozja, ż/ farmakologia, ż/ farmakoterapia, ż/ farmerstwo,n/ farsopisarstwo,n/ faryzeizm,m/faszyzm, m/fatalizm, m/ faunistyka, ż/ federalizm, m/ felieton, m/ feminizm, m/ fenogenetyka, ż/ fenologia, ż/ fenomenalizm, m/ fenomenologia, ż/ fideizm, m/ fikcjonalizm, m/ filantropia, ż/ filatelistyka, ż/ filhellenizm, m/ film, m/ filmodruk, m/ filmologia, ż/ filmoznawstwo, n/ filogenetyka, ż/ filologia, ż/ filozofia, ż/ filumenistyka, ż/ finalizm, m/ fisharmonia, ż/ fitobiologia, ż/ fitocenologia, ż/ fitochemia, ż/ fitofizjologia, ż/ fitogeografia, ż/ fitopatologia, ż/ fitosocjologia, ż/ fizjokratyzm, m/ fizjologia, ż/ fizjonomika, ż/ fizyka, ż/ fizykochemia, ż/ flet, m/ fletnia, ż/ flisactwo, n/ floret, m/ florystyka, ż/ fluoroforta, ż/ folklorystyka, ż/ folkloryzm, m/ folusznictwo, n/ fonetyka, ż/ fonia tria, ż/ fonografia, ż/ fonologia, ż/ football, m/ formalizm, m/ formierstwo, n/ formizm, m/ fortepian, m/ fotochemia, ż/ fotografia, ż/ fotografika, ż/ fotografizm, m/ fotogram, m/ fotogrametria, ż/ fotograwiura, ż/ fotolitografia, ż/ fotometria, ż/ fotoskład, m/ fototechnika, ż/ fototopografia, ż/ fowizm, m/ fraszka, ż/ fraszkopisarstwo, n/ frazeologia, ż/ frenologia, ż/ fresk, m/ freudyzm, m/ frezerstwo, n/ fryzjerstwo, n/ ftyzjatria, ż/ ftyzjologia, ż/ fujarka, ż/ fumologia, ż/ furieryzm, m/ furmaństwo, n/ futszarstwo, n/ futurologia, ż/ futuryzm, m/ gallikanizm, m/ galwanizerstwo, n/ galwanoplastyka, ż/ galwanotechnika, ż/ gandyzm, m/ garbarstwo, n/ garncarstwo, n/ gastrologia, ż/ gastronomia, ż/ gatwanotypia, ż/ gazodynamika, ż/ gazownictwo, n/ gemeliologia, ż/ genealogia, ż/ genetyka, ż/ genologia, ż/ geoakustyka, ż/ geobotanika, ż/ geochemia, ż/ geochronologia, ż/ geodezja, ż/ geoenergetyka, ż/ geofizyka, ż/ geografia, ż/ geologia, ż/ geometria, ż/ geomorfologia, ż/ geoplastyka, ż/ geopolityka, ż/ geotechnologia, ż/ geriatria, ż/ germanistyka, ż/ gerontologia, ż/ gestaltyzm, m/ gimnastyka, ż/ ginekologia, ż/ giserstwo, n/ gitara, ż/ glacjologia, ż/ gleboznawstwo, n/ gliptyka, ż/ globtroterstwo, n/ glossematyka, ż/ gnoseologia, ż/ gnostycyzm, m/ gnozeologia, ż/ golf, m/ gołebiarstwo, n/ gongoryzm, m/ goniometria, ż/ gorseciarstwo, n/ gorzelnictwo, n/ gospodarstwo, n/ górnictwo, m/ grabarstwo, n/ grafika, ż/ grafologia, ż/ gramatyka, ż/ gramatykalizm, m/ granulometria, ż/ grawerstwo, n/ grawimetria, ż/ grawiura, ż/ grecystyka, ż/ groteska, ż/ gruntoznawstwo, n/ grzybobranie, n/ guzikarstwo, n/ gwaroznawstwo, n/ gwasz, m/ hafciarstwo, n/ haft, m/ hagiografia, ż/ hakatyzm, m/ halurgia, ż/ handel, m/ harcerstwo, n/ harfa, ż/ harmonia, ż/ harmonijka, ż/ harmonika, ż/ hebraistyka, ż/ hedonizm, m/ heglizm, m/ hektografia, ż/ heliocentryzm, m/ heliolatria, ż/ heliotechnika, ż/ hellenistyka, ż/ helmintologia, ż/ helofizyka, ż/ hematologia, ż/ hemodynamika, ż/ henoteizm, m/ hepatologia, ż/ heraklityzm, m/ heraldyka, ż/ herboryzacja, ż/ hermeneutyka, ż/ herpetologia, ż/ heterodoksja, ż/ heterofonia, ż/ hetytologia, ż/ hieromancja, ż/ higiena, ż/ higrometria, ż/ hilemorfizm, m/ hilobiologia, ż/ hiloteizm, m/ hilozoizm, m/ himalaizm, m/ hinduistyka, ż/ hinduizm, m/ hipika, ż/ hipnologia, ż/ hipologia, ż/ hipostaza, ż/ hipsometria, ż/ hispanistyka, ż/ histochemia, ż/ histologia, 232...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.