geobiocenoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Gemini” (ameryk. pojazd kosmiczny) 78, 79 Generalizacja mapy 687—688 Generator 9, 273, 274, 1181 — kaskadowy 9 — magnetostrykcyjny 273 — piezoelektryczny 274 — Van de Graaffa 9 Generatory elektryczne 1120 — i wzmacniacze kwantowe 689— 694 — izotopowe 322 — magnetohydrodynamiczne (MHD) 401 Genetyka 157, 278, 351, 352, 412— 419, 586, 611, 759, 1035, 1322 — biochemiczna 418 — populacyjna 418 — roślin 1035 Geneza minerałów 754 Genom 1270 Genotyp 413, 414, 847 Geny 311, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 514, 758, 759, 760, 761, 771, 772, 958 — allelomorficzne 415, 418 — nieallelomorficzne 415 Geoantykliny 1257 Geobiocenoza 281 Geobotanika 371—374 Geocentryczny system Ptolemeusza 82, 601—602, 604, 797, 1295 Geochemia 419—424, 447, 755, 1125, 1126, 1128, 1255, 1308 Geochemiczne procesy 424 Geodetyka 462 Geodezja 405, 424—434, 435, 437, 456 , 686, 687 1366...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.