geomechaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Działalność kopalń, jak wspomniano wyżej, powoduje odkształcenia powierzchni (tzw. odkształcenia geomechaniczne), takie jak: tąpania, osuwiska, wypiętrzenia, deformacje nieciągłe, wtórne przekształcenia geomechaniczne, przekształcenia hydrogeologiczne oraz deformacje ciągłe - te ostatnie są przyczyną powstawania niecek osiadania i w konsekwencji zalewisk poeksploatacyjnych (Borecki, 1980)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.