geomer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ad 1. Jest to tylko na pozór twierdzenie oczywiste. Przypomnijmy, ze w dyskusji nad istotą regionu istniały dwa stanowiska. Rzecznicy jednego z nich zakładali, że powłoka ziemska stanowi continuum tak zwarte, iż nie ma w nim żadnych ostrzejszych nieciągłości, zatem regiony nie istnieją obiektywnie, a jedynie wyodrębniane są przez badaczy ze względów praktycznych. Nie ma zatem obiektywnie dobrych ani też złych regionalizacji, a jedynie bardziej lub mniej przydatne dla konkretnego celu. Wywodzi się stąd koncepcja geomerów i jedno z uzasadnień nazywania regionami wyodrębnionych pól geometrycznych. Takie podejście jest obce badaczom krajobrazu. Krajobrazy istnieją obiektywnie. Nie oznacza to jednak, że są one wyłącznie materialne. W geografii fizycznej krajobraz jest bytem materialnym. „Pod nazwą ‘krajobraz naturalny’ rozu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.