geopolityka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szwecji. Na pozór tedy zwyciężyła zasada, że każdy z narodów, mieszkających na tym terenie, ma prawo do kawałka wybrzeża i do swego okna na morze. W istocie ówczesny układ stosunków daieki był od sprawiedliwego i zgodnego z zasadami geopolityki, a to z trzech głównie powodów: 1. Niemcom pozostawiono niemal wszystkie zasadnicze ich pozycje, zagrabione w ciągu wieków i bazy wypadowe, w szczególności Prusy Wschodnie (dodać należy jeszcze przynajmniej fatalne, rzekomo kompromisowe, w istocie lękliwe wobec niemczyzny i zupełnie nierealne załatwienie sprawy Gdańska, a po części i Kłajpedy). Wskutek tego Niemcy mo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz 1947. Odra rzeka pokoju, Warszawa : Tow. Uniwersytetu Robotniczego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.