geosfera

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) swój szczyt, gdy została wypełniona i przewyższona w Osobie Chrystusa, Boga-Człowieka, Który jest zarazem najdoskonalszym człowiekiem i więcej niż człowiekiem, bo samym Bogiem. Częściowo dokonana już przed Chrystusem „hominizacja" wszechświata była przygotowaniem do Jego przyjścia. Była też warunkiem Wcielenia, które miało być wydarzeniem „noosfery" raczej niż „geosfery" lub „.biosfery". Gdyż Wcielenie nie miałoby sensu, gdyby się nie odnosiło do wszechświata już pojmowanego przez człowieka. Przejawiająca się coraz intensywniej- po przyjściu Chrystusa „hominizacja" globu, jest więc w najbardziej realny sposób Jego dziełem. Tylko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.