gierkowszczyzna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szy w PRL. Podobnie działo się w okresie październikowym, co bynajmniej nie przeszkodziło Gomułce w odpowiednim momencie odmrozić biurokrację partyjną i szybko przywrócić jej dominującą pozycję. Popaździernikoyye dwulecie, j^dobniejąk dptyęhczasowy okres gierkowszczyzny, diarakteryzowiŁ) gwałtowne polepszenie warunków bytowych społeczeństwa. Polityka przykręcania śruby była zaś sygnałem odradzania się klasycznych partyjnych metod kierowania, aż do przekształcenia partii w urząd decydujący o wszystkim i praktycznie zarządzający wszystkimi 'dziedzinami życia'publicznego'...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.