gimejn

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się o pomoc do komisji wojskowej. Egzekucja w asyście wojskowej odbyła się w końcu lutego 1780 roku. Asystę wojskową wyznaczył na mocy dyspozycji departamentu wojska koronnego generał wojsk koronnych Mycielski. Asysta składała się z „urodzonego'5 Tomasza Wylińskiego „unterofficjera 5 i 6 „gimejnów”. Gdy gmina raz jeszcze odmówiła dobrowolnego świadczenia odszkodowania i grzywien, przystąpiono do egzekucji. Naprzód wychłostano przez ludzi zamkowych trzech zasądzonych na chłostę chłopów, potem wtrącono do komórki i następnie przeniesiono egzekucję na wieś. Przez obwieszczenie obwołano w samym Międzyrzeczu i wt okolicznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.