glottopolityka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z uwarunkowaniami historycznymi współwystępują przesłanki polityczne, oddziałujące na ogół bezpośrednio na nosicieli lub użytkowników języka i na ich język, toteż punktem wyjścia badań winno być określenie charakteru panujących stosunków politycznych oraz wypływającej zeń polityki językowej. Glottopolityka obejmuje przedsięwzięcia, kształtujące nastawione na przyszłość rezultaty dotyczące konkretnego języka i wspólnoty językowej, toteż sprowadza się ona zasadniczo do planowania statusu języka w dwóch wymiarach: oddziaływania na funkcjonalno-prawny status języka oraz oddziaływania na usankcjonowanie ustaleń normatywnych12. W...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.