gnostycko-manichejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Krańcowo-kontrastowe odczuwanie dobra i zła, leżące w istocie pierwiastka gnostycko-manichejskiego, prowadzi, jak wiemy, do swoistych stanów duchowych, mieniących się wszystkimi kolorami tego kontrastu, poczynając od nienawiści do grzechu i zła, a kończąc na uwielbieniu samego zła i jego potęgi. Tu leżą podstawy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcik, Józef 1969. Spór o postawę, wyd. 2, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.