gnostyczno-manichejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O pesymistycznej, podkreślmy jednak - pozachrześcijańskiej koncepcji Boga, decydowały wpływy myśli gnostyczno-manichejskiej i buddyjskiej (Aryman i Ormuzd). Podobne koncepcje, już nieco później, w okresie międzywojennym wyraźnie dają się dostrzec u Żeromskiego. Dodatkowo należałoby tu odnotować ujmowanie Boga jako Natury w sensie panteistycznym, zakładające, iż Bóg jest wszechświatem, jest wieczny, jedyny, prócz niego nie ma nic, cała natura stanowi zespół jego przejawów, człowiek zaś, tak w aspekcie materii, jak i świadomości, jest „cząstką Prawdy i cząstką Miłości, którą Bóg ukochał” (Jerzy Żuławski, Benedykt Spinoza, 1902)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Święto­sławska, Teresa 1997. Quo vadis? Henryka Sienkiewicza. Od legendy do arcydzieła, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.