godziecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Między tymi historycznymi pozostałościami ulokowane są „wyspy” przemysłowe, z iglicami kominów Elektrociepłowni Będzin oraz Elektrowni Łagiszy. „Wyspami” są także współczesne osiedla mieszkaniowe: Syberka, Warpie, Zamkowe. Obrazu całości dopełnia zieleń. Pozostałością większych połaci leśnych jest Las Godziecki. Zieleń tzw. urządzona z dominującą w latach 70. XX wieku i hołubioną (jako gatunek szybko rosnący) topolą jest obecnie świadomie przeobrażana i różnicowana. Fizjonomii miasta dopełnia obwoluta ustawionych na horyzoncie kuest. To te krawędzie i kopulaste wzniesienia świadczą, chyba bardziej niż kiedykolwiek, jak długa jest historia współczesnego krajobrazu Będzina. Jest to historia pisana nie tylko dziejami człowieka, ale przede wszystkim dziejami Ziemi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Myga-Piątek, Urszula (red.) 2001. Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.