goj-intelektualista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) - Mnie chodziło o gojów-intelektualistów, „Fokstrot”. Prostak głośno przeklina Żyda. A nieprostak tylko w myśli, bo panicznie się obawia, żeby go nie posądzono o rasizm. Nikt wykształcony nie chce być antysemitą. Ze wszystkich wynalazków, jakich Żyd dokonał, z...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łysiak, Waldemar 1990. Dobry, Warszawa : Officina
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.