gorycznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nadmierne bogactwo terminologiczne Syreniusza może być częściowo odbiciem łacińskiej tautonimii, por. np. Pencedanum, Faeniculum porcinum, bonus genius, bonus daemon, herba stataria et solarium, herba turis et herba thurum, pinastellum, herba sulphurata = poi. wieprzyniec, gorzysz, gorycznik wielki, świni kopr, wszy wy kopr, Świnia wesz, siarkowy, siarczysty korzeń, jeleni, sarni korzeń (Syren. Ziel. 195—196). Mnogość nazw może także wynikać z niedostatecznego odróżniania roślin. Syreniusz wielu z opisywanych przez siebie gatunków nigdy nie widział, znał je tylko z ksiąg łacińskich (dotyczy to zwłaszcza roślin egzotycznych), por. np. Sagapeński kopr, jaki by był, nie opisał nam [...] żaden z starodawnych ziołopisów (ibid. 202)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.