gospodarczo-aktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I rzecz ciekawa, że w tym samym czasie, kiedy Polska zaczęła gospodarczo się organizować i jednoczyć, prowadzono wojnę ze znaczną częścią ludności gospodarczo-aktywną, doświadczoną i handlowo-wyszkoloną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.