gospodarczo-operatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ROZRACHUNEK GOSPODARCZY, metoda gospodarowania i zarządzania socjalist. przedsiębiorstwami: przedsiębiorstwo na r. g. pokrywa swoje wydatki z dochodów płynących ze sprzedaży produkcji i usług, posiada gospodarczo-operatywną samodzielność w wykonywaniu zadań planowych ustalonych lub koordynowanych centralnie, ma możliwość przeznaczenia części osiągniętych dochodów na indywidualne i zbiorowe potrzeby swoich pracowników...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.