gradant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podam jeszcze parę przykładów na zastosowanie tych samych gradantów w pozycji bez kontaktu ze stopniowanym czasownikiem; są to konstrukcje o różnym zakresie elipsy członów jednego z dwu zdań stanowiących konstrukcję. Stopniowany jest jednak zawsze albo czasownik, albo grupa orzecze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.