graficzno-edytorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najistotniejsze dwa zadania tego etapu pracy polegają na: — wprowadzeniu do tekstu pełnej precyzji, jasności, jednoznaczności i komunikatywności słowa oraz mniejszych i większych logicznych struktur treściowych; — równoległym do tekstu słownego wprowadzeniu elementów wizualnych, graficzno-edytorskich, uzasadnionych względami psychologiczno-poznawczymi, dydaktyczno-wychowawczymi i prakseologiczno-metodycznymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parnowski, Tadeusz (red.) 1973. Z warsztatu podręcznika szkolnego. Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.