gramatyczno-formalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lub będę czytać. Wszystkie te formy można by pomieścić w ramach podziału na egzocentryczne i ezocentryczne, ponieważ jednak te zestawienia nie są ograniczone do niewielu tylko grup wyrazowych, ale pojawiają się w odmianie mnóstwa, a niektóre (tryb rozkazujący lub przypuszczający) wszystkich czasowników, stanowią pewne typy, formalne schematy fleksyjne, przeto wyodrębnienie ich ze stanowiska gramatyczno-formalnego wydaje się teoretycznie usprawiedliwione, a praktycznie wskazane. 60 CZ. I. WYPOWIEDZENIE I JEGO CZĘŚCI...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1937. Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków : PAU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.