grecko-żydowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Taki na przykład Filon, grecko-żydowski filozof z Aleksandrii, nie mówi nic o Chrystusie, choć był mu współczesny. Milczy znany nam już Pliniusz Starszy. Nie znajdujemy też żadnej wzmianki o osobie Jezusa u Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka, znawcy dziejów narodu żydowskiego, które szeroko opi297...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gościński, Ludwik 1972. Rozstanie z Kościołem, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.