grecko-kaukaski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ą. 01 r i k, Ragnarók — die Sagen vom Weltuntergang, Berlin u. Leipzig 1922, str. 464 nn. wystąpił z tezą o czerkieskim pochodzeniu Antów Boża. Czerkiesi, których siedziby sięgały w starożytności wschodnich brzegów M. Azowskiego, nazywali siebie Adyge, a w pieśniach bohaterskich — Antami, w jęz. grecko-kaukaskim mieli nazwę Atiche lub Antiche, u Ptolemeusza — Antikai itd. Jedna z pieśni czerkieskich wspomina o walce z ludem Gut; autor mniema, że chodzi tu o Gotów Winitara, nie wierzy bowiem, żeby król ten stoczył wojnę ze Słowianami, skoro po ujarzmieniu Antów poniósł klęskę w bitwie z Hunami ad fluvium nomine Erac (Jordanes § 248), a rzeka ta, dziś Rion, bierze początek z Elbrusu (str. 466). Ta obiekcja nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.