greckoortodoksyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sądownictwie i wykonywaniu prawa. I przecież najpotężniejsza ze wszystkich tradycyj, a także' najtrwalsza ma swą siedzibę w kościołach chrześcijańskich, szczególnie w rzymskokatolickim, w -greckoortodoksyjnym, jako też w religii mojżeszowej. Nie zapominajmy jednak, że te właśnie tradycje nigdy nie są pozostawione sobie samym, tj. jakiemuś spontanicznemu rozwojowi. Przeciwnie. Są kontrolowane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vincenz, Stanisław 1983a. Po stronie dialogu. T. 1, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.