gregaryna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hurmaczki, gregaryny, Gregarinida, nazwa rzędu sporowców (Sporozoa). Pasorzytnicze pierwotniaki, zamłodu zwykle bytujące w komórkach nabłonkowych, później w jelicie lub w jamie yf»® ciała zwierząt bezkręgowych (ro- lisWV baków, mięczaków, stawonogów i osłonie). Kształt wydłużony. Lż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
LI 1931. Lam, Stanisław (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon ilustrowany A-Z, Warszawa : Nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Mi­chal­skiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.