grekokatolik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) końcowych przez niedopatrzenie uwzględnione. Podniesienie to wynosi 0,6% w stosunku do ogółu greko-katolików i 0,4% w stosunku do ogółu ludności Małopolski Wschodniej. Ostateczny odsetek Polaków grekokatolików wśród ludności, zamieszkującej kresy południowo-wschodnie, wynosi zatem 7,8% ogółu greko-katolików (7,2% -j- 0,6%) i 4,8% ogółu ludności (4,4% + 0,4%)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.