grenowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Płyty cynkowe. Na formy do druku offsetowego używane są blachy cynkowe grubości ~0,7 mm. Posiadają one gęste równomierne ziarno wytworzone w maszynach do ziarnowania (grenowania) za pomocą kulek porcelanowych albo szklanych oraz piasku (lub korundu) i wody. Ponieważ płyty cynkowe mają tendencję do absorbowania z powietrza dwutlenku węgla (proces ten niewłaściwie nazwano oksydowaniem), przeto po wyziamowaniu muszą być one szybko wysuszone i przechowywane w stanie suchym. Bezpośrednio przed dalszą obróbką (kopiowaniem albo przedrukiem) jest rzeczą konieczną ponowne oczyszczenie płyt z tlenku cynku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.