grubianka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) śpiewaczka, żebraczka, dziwaczka; na -ciel, np. doręczycielka , donosicielka, wielbicielka, nauczycielka, przedstawicielka, stręczycielka, żywicielka, przyjaciółka. Rzadziej spotykamy formant -ka w pochodnych żeńskich od podstawowych męskich z formantem -anin, np. krakowianka, arianka, mieszczanka, dominikanka, grubianka', na -ik, np. gruźliczka', na -us np. dzikuska, garbuska-, na -ic, np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1982. Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.