grynder

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Były to lata nowego ożywienia w przemyśle. Coraz więcej kominów fabrycznych wyrastało wokół Warszawy, coraz więcej towarów przewożono kolejami, coraz wspanialsze sklepy powstawały w śródmieściu Warszawy, coraz nędzniejsze przedmieścia rozciągały się wokoło. Ruch panował w owe lata w stolicy ożywiony: zjeżdżali tu kupcy i grynderzy z całej Rosji europejskiej i azjatyckiej, ściągali chłopi z całej Kongresówki w poszukiwaniu zarobku. W roku 1912 nowa fala strajków ogarnia Warszawę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goliński, Leszek 1954.Syn ziemi. Rzecz o Wł. St. Reymoncie, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.