gubernium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do pomszczenia«. W tym samym czasie (lato r. 1797) i w tym samym mniej więcej duchu prowadził książę rozmowę z przysłanym wówczas do Puław z gubernium galicyjskiego hr. Erdódym. Jednak gdy w r. 1798 dokonano aresztowań, władze austriackie dla okazania swej gorliwości wobec Rosji pociągnęły także do zeznań we Lwowie ks. generała, który, najszczerzej zaprzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.