gymnopedia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nów. Centrum rozwoju liryki chóralnej była Sparta, gdzie jednostka musiała się podporządkować surowym zasadom życia zbiorowego. Tam też już od dawna w czasie świąt ku czci poległych tzw. gymnopediach występowały wyćwiczone chóry chłopców i dziewcząt. Autorzy tekstów skomponowanych dla chórów pieśni znani są tylko z nazwiska. Byli to m.in. Tales z Gortyny, Ksenodamas z Kytery. Więcej już możemy powiedzieć o Alkmanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cytowska, Maria, Szelest Hanna 1985. Literatura grecka i rzymska w zarysie, wyd. trzecie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.