gyneceum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wadzić do kościoła Sw. Juliana.” 27 Obok pracy w polu rolnik wyrabia sam większość przedmiotów użytkowych; jest więc jednocześnie rękodzielnikiem. Kobiety przędą i tkają wełnę, konopie i len; mężczyźni wyrabiają i reperują narzędzia. Właściciel „willi” organizuje warsztaty dla robotnic (jest to „gyneceum”, zwane również ecreigne, jeżeli mieści się na wpół pod ziemią); ma on swoich stelmachów, kowali, cieśli, stolarzy, farbiarzy, a nawet i złotników...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lelong, Charles 1967. Życie codzienne w Galii Merowingów, przeł. E. Bąkowska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.