gyrostat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) barwnie. Na dużych statkach sterowanie jest zautomatyzowane; gdy ster ustawiono tak, żeby statek płynął wprost, np. w kierunku północnym, a przypadkowa przyczyna wytrąci go z kursu, to oś gyrostatu zachowująca stale kierunek północny odchyli się od osi okrętu — przez to spowoduje dopływ pary do właściwej strony cylindra, tak że tłok przekręci ster i spowoduje obrót statku ku właściwemu kursowi — gdy już przywróci okrętowi kierunek północny, wentyl zamknie dopływ pary. To dowcipne urządze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.