gzems

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zewnętrze. W kraju jak nasz ubogim, o żadnej świetności zewnętrznej w budowie -wiejskich kościołów, mowy być nie może. Jeśli tylko stosunek długości z szerokością dobrze jest zachowany, wschodnia część pięknie zaokrąglona, mury wysokie z wązkiemi a długiemi oknami, dach podniosły ze starownym gzemsem, wieża, kruchta od południa, zakrystya z osobnem wnijściem, to już przynajmniej głównym wymagalnościom staje się zadosyć. Częścią najbardziej uderzającą jest wieża. Ona panując nad okolicznemi obszarami sprowadza wiernych do domu Bożego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.