gzymsik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na Wawelu znajduje się około 20 listew złoconych, dwie i pół płyty boazerii ściennych oraz skrzynka rozmaitych ornamentów, — wszystko tylko z Sali Rycerskiej (ryc. 248). Sala Tronowa reprezentowana jest tam 5 ościeżami drewnianymi ok. 3 m wysokości, 2 płytami z cokołu sali, 20 listwami białymi ze złoceniami, 3 gzymsikami i całą skrzynką rozmaitych fragmentów girland (ryc. 227,231—2). Z Sali Balowej zachowało się jedno skrzydło boazerii ze złoconymi sztandarami na białym tle...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.