gzymsowo-belkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odpowiednikiem tego stają się kamienne tryglify. Pomiędzy dwoma tryglifami przestrzeń pusta zostaje zasłonięta metopą, czyli dekorowaną kamienną płytą. Belki są układane na oczepie. Przybiera on w kamieniu formę zwaną architrawem, układanym z krótkich belek kamiennych łączonych na podporach w osi kolumny. Zadaniem architrawu jest przeniesienie ciężaru całej konstrukcji gzymsowo-belkowej na kolumny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Charytonow, Edward 1983. Zarys historii architektury, wyd. 10, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.