habicik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) konieczny w literackiej transpozycji wolnego rytmu życia związanego z roślinnym misterium, ale jest to książka autentycznego poety, który czuje wieś, jej tradycje i jej magię. Pietrkiewicz opowiada o Bronku, chłopczyku ze wsi Fabianki w Ziemi Dobrzyńskiej, którego matka poświęca w wieku pięciu lat św. Antoniemu i którego mnisi habicik oddali od rówieśników, osamotni. Ale właśnie z tej samotności, z traumatycznej świadomości strasznej tajemnicy śmierci i z dręczącego przeczucia, że wiąże się ona jakoś z tajemnicą jego własnych urodzin wyniknie wrażliwość dziecka na poezję wsi. Przez pryzmat tej wrażliwości widzimy dziwny świat zamawiań, ziół...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.